top of page

Międzynarodowy program

Edukacja Oknem na Świat

Działać z młodzieżą

i zapraszać na “pokład” nauczycieli, rodziców 

i dziadków

Myśleć do przodu

Świadomość umożliwia angażowanie się w kwestie dla nas ważne

Zachęta do stawiania fundamentalnych pytań

Znajdywanie rozwiązań dla dzisiejszych globalnych wyzwań

Innowacyjna metoda nauczania

Program “Edukacja Oknem na Świat” to sposób na uczestnictwo w tworzeniu zrównoważonego modelu ekonomicznego i społecznego.

Awareness, personal development and leadership 

Świadomość, rozwój osobisty

i przywództwo

Critical pedagogy

Pedagogika krytyczna

Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez dialog wzmacnia spójność społeczną i kreuje postęp.

Rola współpracy

Są z nami

Kozuchowska_www.jpg

Małgorzata Kożuchowska

Ambasadorka programu
Edukacja Oknem na Świat

W dzisiejszym szybkim i zglobalizowanym świecie nie możemy już myśleć, że ktoś zrobi coś za nas. Każdy

z nas ma wiele do zrobienia. Krytyczne myślenie

i refleksja powinny definiować każdy nasz dzień!

Mark O’Neill

Dyrektor Generalny
Muzeum Historii Kanady

Historia jest w naszym DNA - prezentuje minione, wyjaśnia dziś i kształtuje przyszłosć.
Jej zrozumienie toruje drogę do zrównoważonego jutra.

Galeria

Galeria PL

© 2019 The Bridge Foundation. All Rights Reserved.

bottom of page